O dejanjih

Ko na datotekah uporabljate enega ali več rutinskih nizov ukazov, lahko prihranite čas in tipkanje z uporabo dejanja – določenega niza ukazov z določenimi nastavitvami in v določenem vrstnem redu, ki ga uporabite v enem samem koraku. Dejanje lahko uporabite za posamezen dokument, več dokumentov ali celotno zbirko dokumentov. Pred izvedbo dejanja lahko dokumente tudi skenirate in jih združite v en PDF.

V programu Acrobat je na voljo nekaj vnaprej določenih dejanj. Ustvarite lahko tudi lastna dejanja. Do dejanj lahko dostopate in jih upravljate tako, da kliknete Orodja > Čarovnik za dejanja.

Adobe Acrobat vam omogoča tudi izvažanje in uvažanje dejanj ter ukazov, da jih lahko delite z drugimi.

Opomba:

Vmesnik in zgradba dejanj nadomestita način paketnih skriptov, ki je bil na voljo v prejšnjih različicah programa Acrobat. Večino paketnih skriptov programa Acrobat XI lahko uvozite kot dejanja; nekateri skripti zahtevajo manjše spremembe.

Zagon dejanja

Acrobat vključuje številna enostavna, vnaprej določena dejanja, ki jih lahko uporabite za optimiranje dela. Ta dejanja predstavljajo običajna opravila, ki jih potrebujete za izvedbo priprave datotek za porazdelitev. Datotek PDF vam pred zagonom dejanj ni treba odpreti.

Opomba:

Lahko se izognete pozivom po geslu, ko zaženete več zaporednih dokumentov PDF, ki zahtevajo geslo. Izberite samodejni vnos gesla ali pa v pogovornem oknu Nastavitve na plošči Čarovnik za dejanja določite način varnosti za te datoteke. Če izberete Ne vprašaj za geslo, z geslom zaščitene datoteke PDF niso obdelane.

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja. V razdelku Seznam dejanj v desnem podoknu se prikaže seznam razpoložljivih dejanj.

 2. Izberite dejanje na seznamu. Desno podokno se spremeni, da prikaže vsako opravilo, ki je vključeno v dejanje, ter vsa navodila avtorja dejanja.

 3. V možnosti Datoteke za obdelavo kliknite Dodaj datoteke, da izberete datoteke, na katerih želite izvesti dejanje. Zaženete lahko dejanje za trenutno odprto datoteko ali dodate več datotek, map ali e-poštnih prilog.

 4. Ko so navedene vse datoteke, ki jih želite obdelati, kliknite Začni.

 5. Če vas Acrobat pozove, navedite dodatne informacije, na primer mesto izhoda in nastavitve.

Indikator napredovanja prikaže stanje postopka ali naloge v teku. Kljukica pomeni, da je dejanje ali naloga zaključena. Ko so izvedena vsa opravila, se na dnu plošče prikaže sporočilo "Dokončano".

Opomba:

Za zaustavitev obdelave lahko na plošči kliknete Ustavi. Acrobat shrani datoteke, ki so že bile obdelane, kot je določeno v dejanju. Za nadaljevanje dejanja lahko kliknete Nadaljuj ali ikono križca pred imenom dejanja v desnem podoknu za zaustavitev nadaljnje obdelave dejanja. 

Ustvarjanje dejanja po meri

Svojemu dejanju boste lažje sledili, če boste združili korake v plošče, dodali razdelilne črte in vključili navodila. Dejanje lahko omejite na določene datoteke, ga uporabite na vseh datotekah v mapi ali pustite, da uporabnik izbere datoteko iz različnih virov, kot so skener, spletna stran ali odložišče.

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja.

  Komplet orodij čarovnika za dejanja je prikazan v sekundarni orodni vrstici.

  Opomba:

  V razdelku Seznam dejanj v desnem podoknu se prikaže seznam razpoložljivih dejanj.

 2. V sekundarni orodni vrstici kliknite Novo dejanje.

  Prikaže se pogovorno okno Ustvari novo dejanje.

 3. Če želite dejanje uporabiti na določeni datoteki ali na vseh datotekah znotraj mape, kliknite Datoteka ali Mapa v razdelku Datoteka za obdelavo (na desni). Premaknite se do datoteke ali mape in kliknite Odpri.

 4. Na ploščiIzberite orodjaza dodajanje, razširite plošče in dvokliknite nalogo, ki jo želite dodati. Dodate lahko več opravil. Opravila se izvajajo po vrstnem redu, v katerem so prikazana na seznamu Koraki dejanja za prikaz na desni strani.

 5. Če želite predhodno določiti možnosti za opravilo, kliknite Določitev nastavitev .

 6. Če želite, da dejanje pozove uporabnika k izbiri možnosti, kliknite potrditveno polje Pozovi uporabnika.

 7. Če je treba, dodajte druga opravila.

 8. Natančno nastavite dejanje z gumbi na desni strani. Dodajte novo združevanje v skupine plošče, navodila ali razdelilno črto oziroma premaknite ali izbrišite elemente na seznamu.

  Ustvari novo združevanje plošče na dnu trenutno nastavljenih nalog. Ob pozivu vnesite ime plošče in kliknite Shrani.

  Doda navodila pod trenutno izbrano nalogo. Ob pozivu vnesite navodila in kliknite Shrani.

  Doda ločilno črto pod trenutno izbrano nalogo.

  Premakne trenutno izbran element navzgor po seznamu. Nalogo, navodila, razdelilno črto ali celotno združevanje plošče je mogoče premakniti.

  Premakne trenutno izbran element navzdol po seznamu. Nalogo, navodila, razdelilno črto ali celotno združevanje plošče je mogoče premakniti.

  Izbriše trenutni izbran element. Pazite pri izbiri. Lahko izbrišete celotno združevanje plošče.

 9. Kliknite Shrani.

 10. V pogovornem oknu Shrani dejanje vnesite ime in opis dejanja ter kliknite Shrani.

Upravljanje dejanj po meri

V pogovornem oknu Urejanje dejanj lahko dejanja urejate, preimenujete, kopirate, brišete, jim spreminjate plasti, uvažate ali izvažate.

Urejanje dejanja

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja.

  Komplet orodij čarovnika za dejanja je prikazan v sekundarni orodni vrstici.

  Opomba:

  V razdelku Seznam dejanj v desnem podoknu se prikaže seznam razpoložljivih dejanj.

 2. V sekundarni orodni vrstici kliknite Upravljanje dejanj.

  Prikaže se pogovorno okno Upravljanje dejanj.

 3. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Urejanje, če želite spremenite opravila ali nastavitve. V pogovornem oknu Urejanje dejanj lahko dejanje tudi pregledate in okno zaprete, ne da bi shranili spremembe.

  Opomba:

  Dejanj, ki so na voljo zunaj polja, ne morete urejati.

 4. Če želite dodati opravila, razširite plošče pod oknom Izberi orodja za dodajanje in kliknite opravilo.

 5. Kliknite Shrani.

 6. V pogovornem oknu Shrani dejanje po potrebi uredite opis dejanja in kliknite Shrani.

Preimenovanje dejanja

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja.

 2. V sekundarni orodni vrstici kliknite Upravljanje dejanj.

 3. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Preimenuj.

  Opomba:

  Dejanj, ki so na voljo zunaj polja, ne morete preimenovati.

 4. V pogovornem oknu Shrani dejanje vnesite novo ime in po potrebi opis dejanja ter kliknite Shrani.

Kopiranje dejanja

Dejanje lahko podvojite in pred shranjevanjem kopije spremenite opravila dejanja.

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja.

 2. V sekundarni orodni vrstici kliknite Upravljanje dejanj.

 3. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Kopiraj.

 4. V pogovornem oknu Shrani dejanje vnesite ime in opis dejanja ter kliknite Shrani.

  Ustvarjena bo nova kopija izbranega dejanja, ki bo dodana na seznam Izberi dejanje.

Brisanje dejanja

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja.

 2. V sekundarni orodni vrstici kliknite Upravljanje dejanj.

 3. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Izbriši.

  Opomba:

  Dejanj, ki so na voljo zunaj polja, ne morete izbrisati.

 4. V potrditvenem pogovornem oknu kliknite Da.

Izvažanje dejanja

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja.

 2. V sekundarni orodni vrstici kliknite Upravljanje dejanj.

 3. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Izvozi.

 4. V pogovornem oknu Shrani kot navedite ime in mesto datoteke, v katero želite shraniti dejanje. Datoteke dejanj imajo pripono .sequ.

 5. Kliknite Shrani.

Uvažanje dejanja

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja.

 2. V sekundarni orodni vrstici kliknite Upravljanje dejanj.

 3. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj kliknite Uvozi.

  Opomba:

  Za začetek uvoza lahko tudi dvokliknete datoteko .sequ.

 4. V pogovornem oknu Odpri izberite datoteko dejanja, ki jo želite uvoziti, in kliknite Odpri. Datoteke dejanj imajo pripono .sequ.

 5. V potrditvenem pogovornem oknu kliknite V redu.

  Opomba:

  Če dejanje vsebuje javanski skript, se prikaže opozorilo, da izbrano dejanje vsebuje javanski skript. Za nadaljevanje kliknite Uvozi, za prekinitev postopka uvažanja pa Prekliči.

Samodejno vnašanje gesel za dejanja

Pred zagonom dejanj za PDF-je, ki so šifrirani ali zaščiteni z geslom, lahko elektronski ID nastavite tako, da bo samodejno vnesel zahtevano geslo.

Opomba:

 Na plošči Čarovnik za dejanja v pogovornem oknu Nastavitve navedite varnostni način za te datoteke. Če izberete Ne vprašaj za geslo, z geslom zaščitene datoteke PDF niso obdelane.

 1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.

 2. Izberite Podpisi v možnosti Kategorije na levi.

 3. V razdelku Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.

 4. Na levi strani odprite možnost Elektronski ID-ji in izberite Datoteke elektronskih ID-jev.

 5. Na seznamu na desni izberite ID in te ukaze v zgornji vrstici:

  Prijava

  Izvede prijavo z izbranim digitalnimi ID-jem. Vnesite geslo in kliknite V redu.

  Odjava

  Po končanem dejanju se odjavi z navedenim digitalnim ID-jem.

Ustvarjanje in upravljanje ukazov po meri

Z ukazi po meri lahko vnaprej konfigurirate ukaze, kot sta vodni žig ter glava in noga. Tako skrajšate čas za nastavitev vsakega ukaza. S tem prihranite čas, ki bi ga porabili za ponavljajoča se opravila.

Ukazi po meri imajo po en korak in jih lahko uporabite na trenutnem dokumentu, dejanja pa imajo nize več korakov in jih lahko uporabite na več datotekah.

Ustvarjanje ukaza po meri

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Nov ukaz po meri.

 2. V levem podoknu pogovornega okna Nov ukaz po meri se prikaže seznam prilagodljivih ukazov. Izberite ukaz, ki ga želite prilagoditi.

 3. Če želite, lahko spremenite oznako in opis ukaza. Izberete lahko tudi, ali želite, da se ob zagonu ukaza prikažejo možnosti, povezane z ukazom.

 4. Kliknite Možnosti ukazov. V pogovornem oknu izberite ali navedite ustrezne vrednosti ali možnosti in kliknite V redu.

 5. Če želite nov ukaz po meri shraniti, kliknite V redu.

  Ukaz se shrani v razdelek Ukazi po meri v desnem podoknu.

Zagon ukaza po meri

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja.

 2. V razdelku Ukazi po meri v desnem podoknu kliknite ime ukaza.

Upravljanje ukazov po meri

V pogovornem oknu Upravljanje ukazov po meri lahko urejate, kopirate, preimenujete, odstranjujete, razvrščate, uvažate ali izvažate ukaze.

 1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja.

 2. V pogovornem oknu Upravljanje ukazov po meri izberite ukaz na seznamu in kliknite ustrezni gumb. Dokončajte opravilo, tako da sledite navodilom ali pozivom na zaslonu.

 3. Ko končate, kliknite Zapri.