Azijska besedila, besedila v cirilici in besedila, zapisana od desne proti levi, Acrobat

Dokumenti PDF v azijskih jezikih

Za ogled, iskanje in tiskanje dokumentov PDF, ki vsebujejo azijsko besedilo (tradicionalna in poenostavljena kitajščina, japonščina in korejščina) lahko uporabite Acrobata. Te jezike lahko uporabljate tudi pri izpolnjevanju obrazcev, dodajanju komentarjev in uporabi digitalnih podpisov.

Podprte so skoraj vse funkcije Acrobata za tradicionalno in poenostavljeno kitajščino, japonščino in korejščino, če namestite ustrezne azijske pakete pisav.

V programu Acrobat v operacijskem sistemu Windows morate z namestitvijo po meri namestiti datoteke za podporo azijskih jezikov in izbrati možnosti Podpora azijskim jezikom v razdelkih Ustvari Adobe PDF in Poglej Adobe PDF.

Pri ustvarjanju datotek PDF program PDFMaker in tiskalnik dokumentov Adobe PDF samodejno vdelata večino azijskih pisav v datoteke. Tudi sami lahko določite, ali bodo azijske pisave vdelane.

V operacijskem sistemu Windows boste morda lahko brali in tiskali datoteke z azijskimi jeziki, tudi če v sistemu nimate nameščene potrebne podpore. Ko poskusite odpreti dokument PDF, za katerega je potrebna jezikovna podpora, boste samodejno pozvani, da namestite ustrezno pisavo.

Dokumenti PDF v cirilici, srednje- in vzhodno-evropskih jezikih

Delate lahko z datotekami Adobe PDF, ki vsebujejo besedilo v cirilici (vključno z bolgarščino in ruščino) ter srednje- in vzhodnoevropskih jezikih (vključno s češčino, madžarščino in poljščino), če imajo datoteke vdelane pisave. Datoteke z vdelanimi pisavami lahko gledate in tiskate v katerem koli sistemu. Za funkcijo iskanja ni potrebno, da so pisave vdelane.

Opomba:

Če odprete datoteko PDF s polji obrazcev ali polji z besedilom, ki vsebujejo te jezike, pisave pa niso vdelane ali nameščene v vašem sistemu, izberite Pomoč > Poišči posodobitve zdaj. Samodejno boste pozvani, da prenesete in namestite potrebne pisave.

Dokumenti PDF v hebrejščini, arabščini, tajščini in vietnamščini

Acrobat podpira vnos in prikaz besedil v tajščini in vietnamščini. Samo v operacijskem sistemu Windows sta podprta tudi arabščina in hebrejščina. Možnosti jezika od desne proti levi so privzeto omogočene v arabskih in hebrejskih področnih nastavitvah (v operacijskem sistemu Windows).

Omogočanje jezikov, zapisanih od desne proti levi

Ko omogočite možnosti za jezike, ki se berejo od desne proti levi, se prikažejo elementi uporabniškega vmesnika za nadzor smeri odstavka, zapisa številk in ligature. Če je ta možnost izbrana, lahko določite smer pisanja (od leve proti desni ali od desne proti levi) in vrsto zapisa številk (zahodno ali arabsko-indijsko), ki bo uporabljena pri ustvarjanju in izpolnjevanju polj obrazcev, dodajanju digitalnih podpisov in ustvarjanju oznak polja z besedilom.

Možnosti jezika od desne proti levi so privzeto omogočene v arabskih in hebrejskih področnih nastavitvah.

  1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Jezik.
  2. Izberite Omogoči možnosti jezika od desne proti levi.