Predogledi v After Effects CC 2015

O predogledih v After Effects CC 2015 (13.5)

V After Effects CC 2015 (13.5) se je znatno spremenil način, kako gledate kompozicije, plasti in posnetke. Predogledi zdaj omogočajo enostavnejši zagon, so bolj interaktivni in lahko jih konfigurirate.

Opomba:

Preden namestite After Effects CC 2015 (13.5) preberite ta članek o ohranitvi prejšnjih različic. Za podrobnosti o novostih in spremembah preberite ta članek. Bodite pozorni na znane težave v After Effects CC 2015 (13.5).

Ta članek vsebuje informacije o spremembi predogledov, vključno:

Predogled RAM se en uporablja več za predogled:

After Effects shrani sličice v RAM za sprotno predvajanje. Vendar zagon takšnega predogleda ni več edinstven ukaz v After Effects, zato se izraz „RAM Preview“ (predogled RAM) ne uporablja več. Sedaj se imenuje „Preview“ (predogled).

Preslednica za začetek predogleda

Za začetek predogleda, ki optimizira shranjevanje sličic v predpomnilnik za sprotno predvajanje ter lahko predvaja zvok, lahko uporabite preslednico. (Obe možnosti sta edinstveni funkciji možnosti, ki je prej bila imenovana „RAM Preview“ (predogled RAM).)

Predogled po meri

Vedenje predogleda lahko konfigurirate za vsako bližnjico tipkovnice: preslednica, numerična tipka 0 in Shift + numerična tipka 0. Če želite, da preslednica zažene predogled z zvokom, ki prav tako prikaže kontrolnike aktivne plasti, lahko to storite zdaj.

Neprekinjeni predogledi

V prejšnjih različicah After Effects je klik kjerkoli zaustavil predvajanje med predogledom. V After Effects CC 2015 (13.5) lahko delate v kompoziciji ali projektu in hkrati si ogledate predogled kompozicije, plasti ali posnetka. Neprekinjeni predogledi spremenijo vedenje zagona ali zaustavitev predogledov. Spoznajte več o izboljšavah interaktivnega delovanja, ki so omogočile neprekinjene predoglede, v tem članku.

Predogledi so se zelo spremenili v After Effects CC 2015 (13.5):

 • Sprotno predvajanje še vedno zahteva shranjevanje upodobljenih sličic v RAM. Medtem ko je možno, da se enostavne kompozicije upodobijo in shranijo v predpomnilnik hitreje, predogled vedno shrani sličice v RAM pred predvajanjem, neglede na vsebino kompozicije.

 • Med predogledi ni novih načinov uporabe grafičnega procesorja. Spremembe v After Effects CC 2015 (13.5) so v celoti povezane z optimizacijo virov grafičnega procesorja.

Modifikacija projektov in kompozicij med predogledom (neprekinjen predogled)

Zdaj lahko spremenite učinke v odprtem projektu, medtem ko se predvaja predogled v After Effects.

V prejšnjih različicah After Effects, ste s klikom kjerkoli na uporabniškem vmesniku, po začetku predogleda v pregledovalniku kompozicije, plasti ali posnetka, zaustavili predvajanje predogleda. V After Effects CC 2015 (13.5) se predvajanje nadaljuje vse dokler to izrecno ne zaustavite, kot na primer s pritiskom bližnjice na tipkovnici oz. preslednice. Preberite spodnji odsek „zaustavitev predogleda“ za določeno dejanje, ki zaustavi predogled.

V predogledu kompozicije lahko modificirate njene plasti v oknih časovne premice, plasti ali kontrolnikov učinkov. After Effects nemudoma začne shranjevati posodobljene sličic, kar lahko upočasni hitrost sličic predogleda vse dokler nove sličice niso shranjene v predpomnilnik. Vendar pa ne morete opraviti modifikacij znotraj predogleda okna kompozicije, ker s klikom v oknu zaustavite predogled.

Opomba:

Za modifikacijo kompozicije s klikom v okno kompozicije tekom predogleda, na primer za modifikacijo poti maske, odprite drugo okno pregledovalnika za isto kompozicijo in opravite modifikacije v njem. Spremembe v pregledovalniku brez predogleda so prikazane v oknu kompozicije, kjer se predvaja predogled.

Tekom predogleda lahko spreminjate nastavitve v vseh oknih kompozicije, plasti ali posnetka, ki ne vsebuje predogleda. Več primerov, kaj lahko naredite:

 • Ustvarite nove plasti, vključno s podkompozicijami, ter jih modificirate.
 • Uporabite ali odstranite učinke in ključne sličice ter spremenite vrednosti katere koli lastnosti ali ključne sličice.
 • Uvozite posnetek in spremenite nastavitve interpretacije posnetka za kakršen koli posnetek.
 • Dodajte kompozicije čakalni vrsti upodabljanja in modificirajte nastavitve ali upodobiti vrstni red predmeta. Zagon čakalna vrsta upodabljanja zaustavi predoglede.
 • Razporedite delovni prostor, vključno z odpiranje novih oken za kompozicijo, plast ali posnetek.
 • Spremenite nastavitve pogleda za okno kompozicije, plasti ali posnetka. Na primer, prikaz alfa kanala, povečanje in pomanjšanje, preklop med enim ali 4-kratnim pogledom oz. 3D pogledom.

Kot je navedeno zgoraj, se ob vsaki spremembi, ki vpliva na predogled sličic tekom upodabljanja in predpomnjenja novih sličic, hitrost sličic predogleda upočasni.

Trenutni čas proti času predogleda

Z možnostjo modifikacije kompozicije tekom predogleda, obstaja razločna razlika med trenutnim časom in časom predogleda.

V After Effects je trenutni čas v kompoziciji tista sličica, kjer so posnete številna dejanja, kot na primer dodajanje ključnih sličic. Indikator trenutnega časa (CTI) in prikaz trenutnega časa, v zgornjem levem kotu okna časovne premice, označujeta trenutni čas.

Tekom predogleda CTI riše navpično modro črto po območju grafikona časa okna časovne premice. Ta vrstica pomaga identificirati katere ključne slike ali druge zanimive točke so prisotne v trenutnem času.

Čas predogleda kompozicije se razlikuje od sprotnega časa. Čas predogleda je enak sličici, ki je prikazana v oknu kompozicije med predogledom. Čas predogleda je označen z indikatorjem časa predogleda (PTI). PTI je navpična rdeča črta skozi območje grafikona časa okna časovne premice, ki se premika od leve proti desni tekom predogleda. Prikaz časa na dnu okna kompozicije prav tako navaja čas predogleda. (V prejšnjih različicah After Effects čas predogleda in indikator časa predogleda nista imela ustreznih imen.)

Ko zaustavite predogled, sta trenutni čas in čas predogleda enaka sličica.

Spremenite trenutni čas med predogledom

Kot pri prejšnjih različicah After Effects, se CTI v oknu časovne premice ne premika tekom predogleda. Če tekom predogleda povlečete CTI, se predvajanje zaustavi na sličici novega trenutnega časa.

Za premik CTI brez zaustavitve predogleda zadržite tipko Option (Mac OS) ali Alt (Windows), medtem ko povlečete CTI ali kliknete ravnilo časa. Če tekom vlečenja prav tako zadržite tipko Shift, se CTI zatakne za ključne sličice in druge zanimive točke, kot bi to storil v primeru, da je predogled zaustavljen.

Druge metode za spremembo trenutnega časa ne zaustavijo predogleda.

Poenostavljena in prilagodljiva vedenja predogleda

Poleg zmožnosti modifikacije kompozicije tekom predogleda, After Effects CC 2015 (13.5) spremeni način, kako začnete in zaustavite predogled. Vedenja predogleda za bližnjice predogleda lahko prilagodite z novimi kontrolniki v oknu predogleda. Preslednica zdaj privzeto začne predogled, ki je predpomni sprotno predvajanje in predvaja zvok.

Ker so te spremembe razrešile razlike med starima vedenjema Predogled RAM in Standardni predogled (preslednica), se ta izraza ne uporabljata več v After Effects. Predogled je bil poenoten z vedenji, ki jih lahko konfigurira uporabnik.

Povzetek glavnih sprememb vedenja predogledov:

 • Izraz „predogled RAM“ se ne uporablja več za opis ločenega načina za predogled. Tipka za predogled RAM je bila odstranjena z okna predogleda.
 • Preslednica zdaj začne predogled, ki predvaja zvok in optimizira shranjevanje sličic v predpomnilnik za sprotno predvajanje.
 • Vedenja predogleda za bližnjico na preslednici lahko zdaj konfigurirate.
 • Novi kontrolniki v oknu pregledovalnika omogočajo konfiguracijo vedenja predogled z uporabo bližnjic na tipkovnici: kontrolniki za zvok, zanke, predpomnjenje, obseg in plast.
 • Možnost novega obsega: delovno območje razširjeno s trenutnim časom.
 • Tekom predpomnjenja predogleda After Effects nemudoma začne s predvajanjem. Predvaja se zvok, če je omogočen. Ko so sličice lahko predpomnjene hitreje od sprotnega časa, je hitrost predvajanja omejena na sprotno hitrost sličic.
 • Zvok lahko zdaj predvajate v vseh predogledih, neglede na to, kako ste začeli predogled.
 • Če je hitrost sličic predogleda počasnejša od sprotnega časa (na primer, med predpomnjenjem), je zvok privzeto utišan. Nova prednostna nastavitev omogoča izbiro utišanja ali predvajanja zvoka. Če predvajate zvok, bo v primeru, da je hitrost sličic predogleda počasnejša od sprotnega časa, ta preskakoval zaradi sinhronizacije.
 • Za zaustavitev je potrebno izrecno dejanje, ker predogledi niso zaustavljeni med modifikacijo projekta ali kompozicije.

Opomba:

Predogled s samo zvokom ni bil vključen v poenotena vedenja predogleda. Pritisk pike (.) na numerični tipkovnici ali Option + pika (.) na numerični tipkovnici (Mac OS) ali Alt + pika (.) na numerični tipkovnici (Windows) še vedno zažene samo predogled zvoka. Teh bližnjic ni moč konfigurirati, hkrati pa nanj ne vplivajo novi kontrolniki okna pregledovalnika.

Odstranite izraza za predogled RAM in tipke

Izraz „RAM Preview“ (predogled RAM) se več ne uporablja v After Effects, hkrati pa je iz okna pregledovalnika odstranjena tipka predogleda RAM. Nova vedenja predogleda so razrešile razlike med vedenji starega predogleda RAM in standardnega predogleda. Izraz „predogled“ se sedaj uporablja za opis predvajanja pregledovalnika kompozicije, plasti ali posnetka v After Effects, neglede na vedenje.

Medtem ko je izraz „RAM Preview“ (predogled RAM) odstranjen, vedenje predpomnjenja sličic dokler RAM ni v celoti poln še vedno obstaja, čeprav je temeljna koda ponovno napisana. Predpomnjenje sličic do zapolnitve RAM-a je zdaj omogočeno z nastavitvijo kontrolnika Priljubljeni predogledi na vrednost Hitrost sličic. Ta in druga vedenja, povezana s Predogledom RAM in Standardnim predogledom, kot je prikaz kontrolnikov plasti med predogledom, so sedaj nastavljiva s strani uporabnika.

Privzeta vedenja ob začetku predogleda z uporabo preslednice in numerične tipke 0

Pritisk preslednice zdaj začne predvajanje z zvokom in zažene predpomnjenje sličic do zapolnitve razpoložljivega RAM-a, ter s tem omogoči sprotno predvajanje. To je v pomoč tako novim kot izkušenim uporabnikom After Effects za bolj udobno uporabo preslednice za začetek predogleda.

V prejšnjih različicah After Effects, so novi uporabniki, preden so spoznali funkcijo Predogled RAM, najprej uporabili preslednico. Predogled verjetno ni bil v sprotnem času in nikoli ni predvajal zvoka, kar je povzročilo veliko zmedo in posledično prošenj za pomoč.

Izkušeni uporabniki After Effects, ki delajo na prenosniku ali drugi tipkovnici brez numerične tipkovnice, bodo z veseljem sprejeli enostavni začetek predpomnjenega predogleda s preslednico.

Pritisk numerične tipkovnice 0 začne predogled, ki je zelo podoben funkciji Predogled RAM v prejšnjih različicah After Effects.

Nastavitve predogleda za obe bližnjici na tipkovnici lahko konfigurirate v posodobljenem oknu predogleda, vključno s ponastavitvijo preslednica, da se vede na podoben način kot v prejšnjih različicah After Effects.

Kontrolniki za okno novega predogleda

Okno predogleda je bilo posodobljeno, da omogoča konfiguriranje vedenj za katero koli bližnjico na tipkovnici, ki je namenjena začetku predogleda, vključno s preslednico. Če želite spremeniti vedenje bližnjice na tipkovnici, jo najprej izberite iz kontekstnega menija in nato spremenite želeno možnost.

Tukaj je opic vseh kontrolnikov v oknu predogleda:

Točke za pripenjanje višine okna:

Ko spremenite višino okna predogleda, se to zatakne na tri različne točke:

 • Samo kontrolniki za transport
 • Kontrolniki za transport in kontekstni meni
 • Vsi kontrolniki

Prva, prejšnja, naslednja in zadnja sličica:

Vedenje teh tipk se ni spremenilo.

Tipka za predvajanje/zaustavitev:

Pritisk tipe Predvajaj zažene predogled z nastavitvami, ki so trenutno prikazane v oknu predogleda.

To pomeni, da se vedenje tipke Predvajaj spremeni ob izbiri druge bližnjice. Na primer, če je bližnjica nastavljena na preslednico in ste za možnost Predvajaj od izbrali Trenutni čas, pritisk tipke Predvajaj zažene predogled od trenutnega časa. Če spremenite bližnjico na numerično tipko 0 in se s tem možnost Predvajaj od spremeni na vrednost Začetek obsega, pritisk tipke predvajanja zažene predogled od začetka obsega.

Ko zaženete predogled z možnostjo Priljubljeni predogledi nastavljeno na hitrost sličic, se tipka za predvajanje spremeni v ikono „cache in play“ (predpomni in predvajaj) med upodabljanjem in predpomnjenjem sličic. Pritisk tipke Predvajaj v tem stanju prekine upodabljanje in predpomnjenje ter začne predvajanje predpomnjenih sličic, hkrati pa se tipka Predvajaj spremeni v ikono Zaustavi.

Kliknite ikono Zaustavi za zaustavitev predogleda.

Ukaz menija Kompozicija > Predogled > Predvajaj trenutni predogled je poveza s tipko Predvaja/zaustavi. Izbira tega menijskega ukaza da enak rezultat kot pritisk tipke Predvaja/zaustavi.

Zanka:

Kontrolnik zanke se zdaj shrani za vsako posamezno bližnjico na tipkovnici. Način zanke Ping-pong ni več na voljo.

Utišaj zvok:

Kontrolnik za utišanje zvoka je sedaj shranjen za vsako bližnjico na tipkovnici. S klikom te tipke lahko med predogledom zvok utišate ali obnovite: s tem se stanje kontrolnika za utišanje zvoka uporabi za bližnjico, ki je bila uporabljena za začetek predogleda, kar vpliva na naslednji predogled, ki ga zaženete s to bližnjico.

Bližnjica:

Izbirajte med tremi različnimi bližnjicami na tipkovnici, ki lahko zaženejo predogled, za konfiguracijo njihovih vedenj: preslednica, numerična tipkovnica 0 in Shift + numerična tipkovnica 0. Tipka Predvajaj/zaustavi uporablja vedenja trenutno prikazanih bližnjic na tipkovnici. Glejte ta članek za privzete konfiguracije treh bližnjic na tipkovnici.

Ponastavi: kliknite tipko Ponastavi, da obnovite privzete nastavitve predogleda za vse bližnjice. Zadržite tipko Option v sistemu Mac OS ali tipko Alt v sistemu Windows ter kliknite tipko Ponastavi, da spremenite nastavitve bližnjic na tipkovnici in jim dodelite podobno vedenje v prejšnjih različicah After Effects.

Priljubljeni predogledi:

Izberite optimizacijo predpomnjenja in vedenje predvajanja za izboljšanje hitrosti sličic ali neomejeno dolžino predogleda. Ta kontrolnik je podoben izbiri med Predogledom Ram ali Standardnim predogledom v prejšnjih različicah After Effects; v After Effects CC 2015 (13.5) pa je nekaj razlik.

Ko je možnost Priljubljeni predogledi nastavljena na vrednost Hitrosti sličic, After Effects upodablja in predpomni sličice do zapolnitve razpoložljivega RAM-a in nato predvaja predpomnjene sličice v sprotnem času. Tekom faze upodabljanja in predpomnjenja so sličice upodobljene in predpomnjene kakor hitro je mogoče. Predvajanje predpomnjenih sličic se začne nemudoma, vendar ne hitreje od sprotne hitrosti sličic. Če predpomnjenje napolni razpoložljiv pomnilnik RAM še preden so upodobljene vse sličice, so v predogledu prikazane samo sličice v predpomnilniku. Ob koncu faze predpomnjenja se začne sprotno predvajanje od časa, ki ga določa kontrolnik Predvajaj od, ali se preprosto nadaljuje, če je bilo upodabljanje hitrejše od sprotnega časa.

Hitrost sličic je privzeta nastavitev za vse bližnjice in je priporočena za splošno uporabo.

Ko je možnost Priljubljeni predogledi nastavljena na vrednost Dolžina, After Effects začne predvajanje z upodabljanjem in predpomnjenjem sličic s samo manjšo količino medpomnilnika in pri manjši hitrosti od sprotne hitrosti sličic. Predogled zajema celoten obseg; če predpomnjenje zapolni razpoložljiv RAM še preden so upodobljene vse sličice v obsegu, so stare sličice v predpomnilniku zavržene. Sprotno predvajanje je mogoče samo, če so sličice upodabljane hitreje od sprotnega časa ali po prvi zanki, če je dovolj predpomnilnika za celoten obseg.

Dolžino je najbolje uporabiti za predogled sličic, ki se upodabljajo hitreje od sprotnega časa, kar je velikokrat primer v oknu posnetka, ali ko se predvaja predogled obsega s prevelikim številom sličic za shranitev v predpomnilnik.

Tako za hitrost sličic kot dolžino:

 • Predvajanje se začne nemudoma in skupaj z upodabljanjem in predpomnjenjem.
 • Predvaja se zvok, če je omogočen. Prav tako glejte „utišaj zvok, ko je predogled počasnejši od sprotnega časa“ spodaj.

Obseg:

Določi obseg sličic, ki si jih želite predogledati:

 • Delovno območje: samo sličice znotraj delovnega območja.
 • Delovno območje je razširjeno zaradi trenutnega časa: to obseg dinamično razširi delovno območje glede na položaj indikatorja trenutnega časa (CTI).
  • Če je CTI postavljen pred delovnim območjem, dolžina obsega zajema trenutni čas in končno točko delovnega območja.
  • Če je CTI postavljen za delovno območje, dolžina obsega zajema začetno točko delovnega območja in trenutni čas; razen v primeru, da je omogočena možnost Od trenutnega časa, ki nato zajame obseg od začetne točke delovnega območja in zadnje sličice v kompoziciji, plasti ali posnetku.
  • Če je CTI postavljen znotraj delovnega območja, dolžina obsega zajema delovno območje brez razširitev.
 • Vnesite trajanje: vse sličice kompozicije, plasti ali posnetka.

Predvajaj od:

Izberite, ali želite začeti predvajanje z začetka obsega ali trenutnega časa.

Kontrolniki plasti:

Izberite prikaz kontrolnikov plasti za izbrane plasti in druga pretiravanja okna pregledovalnika tekom predogleda. Ko je predogled zaustavljen, se kontrolniki plasti in prekrivanja povrnejo na prejšnjo vidljivost.

Prekrivanja okna pregledovalnika vključujejo vodila, varne robove, mreže in 3D referenčne osi.

 • Izklopljena možnost ne prikazuje kontrolnikov plasti ali prekrivanja med predogledom.
 • Uporaba trenutnih nastavitev prikazuje kontrolnike plasti pregledovalnika in prekrivanja med predogledom.

Da izberete, kateri kontrolniki plasti so prikazani za trenutni pregledovalnik, odprite pogovorno okno Pogled možnosti (Pogled menija > Pogled možnosti). Da izberete, katera prekrivanja želite prikazati v trenutnem pregledovalniku, odprite menija Izberi mrežo in Možnosti Vodil na dnu okna pregledovalnika.

Med predvajanjem predogleda lahko dinamično prikažete ali skrijete kontrolnike plasti ali prekrivanja z izbiro ustrezne možnosti iz menija pogleda ali izberete menija možnosti mreže in vodil na dnu okna pregledovalnika. Prav tako lahko kontrolnike plasti prikažete ali skrijete tekom predogleda s pritiskom bližnjice na tipkovnici: Command + Shift + H (Mac OS) ali Control + Shift + H (Windows).

Prikazovanje ali skrivanje kontrolnikov plasti tekom predogleda ne vpliva na stanje možnosti Kontrolniki plasti v oknu predogleda.

Hitrost sličic, preskok, ločljivost, celoten zaslon:

Vedenje teh kontrolnikov se ni spremenilo.

Zaustavitev predogleda

V prejšnjih različicah After Effects je kakršen koli ukaz tekom predogleda zaustavil predogled.

Ker After Effects CC 2015 (13.5) omogoča spremembe odprtega projekta med predogledom, manj ukazov zaustavi predogled. Vendar pa kot pri prejšnjih različicah After Effects različne nastavitve predogleda in način, kako zaustavite predogled, še vedno vplivajo na kraj postavitve CTI po zaustavitvi in ali prekinitev upodabljanja sličic in predpomnjenje nadaljuje s predvajanjem predpomnjenih sličic.

Naslednje dejanje zaustavi predogled:

 • Pritisnite katerikoli bližnjico na tipkovnici za predogled: preslednica, numerična tipka 0 ali Shift + numerična tiška 0.
 • Kliknite tipko Začni/zaustavi v okno predogleda.
 • Izberite Kompozicija > Predogled > Predvaja trenutni predogled.
 • Pritisnite eno izmed bližnjic na tipkovnici za predogled zvoka: pika (.) na numerični tipkovnici. ali Option/Alt + pika (.) na numerični tipkovnici
 • Pritisnite tipko Esc:

Nekatera druga dejanja lahko prav tako povzročijo, da After Effects zaustavi predogled. Čeprav to ni celoten seznam, sledi nekaj najobičajnejših dejanj:

 • Kliknite v okno pregledovalnika predogleda Klik na zavihek okna predogleda ne zaustavi predogleda.
 • Prilagodite lastnost časa, kot sta vrstici delovnega območja in časovnega krmarja.
 • Povlecite indikator trenutnega časa (CTI) ali kliknite časovno ravnilo, brez pritiska tipke Option (Mac OS) ali Alt (Windows). To dejanje prav tako spremeni trenutni čas.
 • Spremenite nastavitve za kompozicijo v predogledu.
 • Skrijte okno predogleda za drugim oknom v delovnem prostoru. Na primer, kliknite na drugo okno v isti skupini ali odprite novo okno pregledovalnika v isti skupini.
 • Zaženite čakalno vrsto upodabljanja

Ko se predogled zaustavi, imate na voljo dva vedenja:

 • Če prekinete predogled še preden so vse sličice v obsegu bile upodobljene, bodisi zaradi predvajanja predpomnjenih sličic še preden so vse sličice v obsegu upodobljene. To se upošteva samo v primeri, če ste predogled zagnali z možnostjo hitrosti sličic nastavljeno na Priljubljeni predogledi.
 • Neglede na to ali CTI ostane na trenutnem času ali se premakne na čas predvajanja (čas v katerem ste ustavili predogled).

Večina zgoraj navedenih dejanja nemudoma zaustavi predvajanje in prekine začetek predvajanja predpomnjenih sličic, medtem ko CTI ostane na trenutnem času.

Pritisk bližnjic na tipkovnici za predogled (preslednica, numerična tipka 0, Shift + numerična tipka 0) vodi do različnih vedenj zaustavitve, odvisno od pritisnjene bližnjice:

 • Preslednica: CTI se pomakne na čas predvajanja. Če je upodabljanje sličic prekinjeno, se začne predvajanje sličic shranjenih v predpomnilniku.
 • Numerična tipka 0: CTI ostane na trenutnem času.Če je upodabljanje sličic prekinjeno, se začne predvajanje sličic shranjenih v predpomnilniku.
 • Shift + numerična tipka 0: CTI ostane pri trenutnem času.Če je upodabljanje sličic prekinjeno, se začne predvajanje sličic shranjenih v predpomnilniku.

Pomembno: vedenje zaustavitve za bližnjice predogleda je rezultat pritisnjene bližnjice za zaustavitev predogleda in ne bližnjice s katero ste začeli predogled.

Prav tako si zapomnite, da sta tipka Predvaja/zaustavi v oknu predogleda in ukaz Kompozicija > Predogled > Predvajaj trenutni predogled povezana z bližnjico, ki je trenutno prikazana v oknu predogleda. Uporaba teh dejanj za zaustavitev predogleda bo imela enak rezultat kot pritisk trenutno prikazane bližnjice na tipkovnici.

Utišajte zvok, ko je predogled počasnejši od sprotnega časa

Ko je hitrost sličic predogleda počasnejša od sprotnega časa, vam nova prednostna nastavitev omogoča izbiro utišanja zvoka ali predvajanja.

V prejšnjih različicah After Effects, ko je hitrost sličic predogleda bila počasnejša od sprotnega časa, se je predvajanje zvoka nadaljevalo v sprotnem času in je zaradi tega prišlo do težav pri sinhronizaciji. V After Effects CC 2015 (13.5) se sinhronizacija zvoka ohranja s preskakovanjem zvoka.

Privzeto se zvok ne predvaja med predogledi, ki so počasnejši od sprotnega časa. Če želite omogočiti zvok med predogledi, ki so počasnejši od sprotnega časa, odprite Lastnosti > Predogledi in onemogočite Utišaj zvok, ko predogled ni v sprotnem času. Ko je ta možnost onemogočena, bo prišlo do preskakovanja zvoka, ko je hitrost sličic predogleda počasnejša od sprotnega časa, ter s tem sinhronizacijo zvoka z videom.

Primarni pregledovalnik za predogled zvoka in zunanjega videa

Zdaj lahko izberete odprto okno pregledovalnika ali pogled (na primer, 3D pogled) v okno, ki ga boste vedno uporabljali za predogled zvoka ali zunanjega videa. Ta primarni pogled je neodvisen od pregledovalnika ali pogleda, ki ga uporabljate za predogled, in je ločen od pregledovalnika ali pogleda z omogočeno možnostjo Vedno odpri predogled tega pogleda. To je uporabo, ko želite, da je določena kompozicija vedno prikazana na vašem zunanjem video monitorju, medtem ko delate na drugih kompozicijah.

Tipka za primarni pregledovalnik se nahaja zraven tipke Vedno odpri predogled v spodnjem levem delu oken Kompozicija, Plast in Posnetek. Primarni pregledovalnik deluje podobno kot Vedno odpri predogled tega pogleda, z razliko, da primarni pregledovalnik samo določi kateri pregledovalnik ali pogled se uporabi za predogled zvoka in zunanjega videa.

Samo en pogled lahko nastavite kot primarni pregledovalnik; če ga omogočite kot pregledovalnik ali pogled, ta ne bo na voljo kot pregledovalnik ali pogled, kjer ste ga prej omogočili.

Ko je primarni pregledovalnik onemogočen, se za predogled zvoka in zunanjega videa uporabi nedavno aktiven pregledovalnik ali pogled. Ko preklopite na drug pregledovalnik ali pogled, bo ta pregledovalnik ali pogled prevzel krmiljenje nad predogledom zvoka ali zunanjega videa.