In the report builder Excel add-in of Adobe Analytics, there are two different versions of traffic metrics:

  • Standard metrics (such as Daily Unique Visitors)
  • Total metrics (such as Total Daily Unique Visitors)

Definition of metrics

Standard metrics: Displays the metric based on the line item specified. For example, in a pages report, visits displays the number of visits to that specific page.

Total metrics: Displays the metric based on the reporting date range, regardless of line item. This metric is identical to the total at the bottom of its respective report in SiteCatalyst.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu