Issue

Adobe Analytics is implemented on the website via DTM and use of Custom Code. 
When looking at the Developer Console in the browser, I can see the error: Error, missing Report Suite ID in AppMeasurement initialization.
In some instances, the image request can still be fired correctly.

Environment

  • Adobe Analytics
  • DTM

Cause

Using s = new AppMeasurement() to instantiate the s object causes this issue.

Resolution

Do not use the "new AppMeasurement" instantiation method. We recommend using s_gi instead.

var s_account="INSERT-RSID-HERE"
var s=s_gi(s_account)

Additional resources

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu