To check if files are being imported from Data Connectors email partners.

Environment

  • Adobe Analytics
  • Data Connectors (Genesis)

Steps

  1. Login to the company.
  2. Go to Admin > Data Connectors.
  3. Select the correct integration from the top slide rail.
  4. Go to Support > Data In.
  5. The log files are generated as the files get placed.

Remember that, even incorrect files have a log. Absence of logs indicate that either the files are not being sent or sent to the wrong location.

Additional resources

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu