Environment

Activity Map 

Question

What is pageIDType in the context data sent for Activity Map tracking?

For example, as in the below sample structure of context data for Activity Map tracking:

c.
a.
activitymap.
page=
link=
region=
pageIDType=
.activitymap
.a
.c

Answer

The variable pageIDType signifies where the value of a.activityMap.page context data was set from.

  • If s.pageName is set in a server call, then

s.activityMap.page = s.pageName

s.activityMap.pageIDType = 1

  • Else if s.pageName is not set in a server call, then

s.activityMap.page = s.pageURL

s.activityMap.pageIDType = 0

Additional resources

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu