When creating or editing a request in Report Builder, a user can get the following message:

Clipboarder.2015.01.23-002

"The cell or sheet that you are trying to change is protected and therefore read-only. To modify a protected sheet or cell, first remove protection using the Unprotect Sheet command."

This error occurs when the cell or workbook being used is protected, and Report Builder cannot create or update requests in protected cells.

Resolving the error

This error can be resolved by unprotecting the sheet or workbook. Go to the Review tab and click 'Unprotect Sheet' or deselect 'Protect Workbook'.

Clipboarder.2015.01.23-003

If you still get the error message, you can:

  1. Right-click any data request and select 'Copy Worksheet w/Requests.
  2. Open a new sheet in an existing workbook or create a workbook.
  3. Right-click anywhere and select Paste Worksheet w/Requests.

Additional resources

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu