If your organization wants to sort breakdown line items alphabetically, it is necessary to export the report to a spreadsheet:

  1. Open the report that you want to sort alphabetically.
  2. Click Download at the top, and select CSV as the download type.
  3. Open the spreadsheet in Excel or a similar spreadsheet-editing program.
  4. In Excel, highlight the column that you want to sort by and click Sort & Filter | Sort A to Z.
  5. In the pop-up menu in Excel, ensure that Expand The Selection is selected. Click OK. The data is now sorted alphabetically.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu