Environment

Adobe Analytics

Question

In Adobe Analytics, Bounce Rate returns as #DIV/0!% in reports. 

Answer

Bounce Rate is defined as Bounces upon Entries. Whenever Entries are 0 for a line item in a report, it returns #DIV/0!%. It is due to the mathematical error as anything divided by zero is infinity. Add Bounces and Entries as metrics to the report to validate #DIV/0!%  that appears for Bounce Rate in reporting.

If #DIV/0!% appears as Bounce Rate for a line item even if Entries are nonzero, Adobe Customer Care assists you further.

Additional resources

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu