Animate allows you to work with Motion Tweens as XML files. Natively, Animate allows you to apply the following commands on any Motion Tween:

 • Copy Motion as XML
 • Export Motion as XML
 • Import Motion as XML

Copy Motion as XML

Allows you to copy Motion properties applied to any object on the Stage at a said frame.

 1. Create a Motion Tween.
 2. Select any keyframe on the Timeline.
 3. Go to Commands > Copy Motion as XML.

The Motion property is copied to the clipboard as XML data, you can then use any text editor to work on the XML file.

See also

Export Motion as XML

Allows you to export Motion properties applied to any object on the stage to an XML file that can be saved.

 1. Create a Motion Tween.
 2. Go to Commands > Export Motion as XML.
 3. Browse to a suitable location where you want to save the file.
 4. Provide a name for the XML file, and click Save.

The Motion tween is exported as an XML file at the specified location.

Import Motion as XML

Allows you to import an existing XML file that has Motion properties defined.

 1. Select an Object any object on the Stage.
 2. Go to Commands > Import Motion as XML.
 3. Browse to the location, and select the XML file. Click Ok.
 4. On the Paste Motion Special dialog, select the properties that you want to apply on the selected object.
 5. Click Ok.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu