Environment

Audience Manager
Rule-based traits
Trait disqualification

Question

Is there a way to disqualify/remove someone from a rule-based trait? Does d_unsid work for rule-based traits?

Answer

As of 2017, the 'd_unsid' signal only works for onboarded trait types, not rule-based traits. This signal is a feature enhancement under investigation for 2018 as part of a new API for writing to visitor profiles on the data collection servers in real time.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu