Audience manager interface shows the following error when trying to delete a destination: "Logged in user does not have permissions for this operation on destinations of Type S2S"

Environment

  • Audience Manager
  • AAM UI
  • Destination
  • Delete

Resolution

Call Customer Care (Audience Manager Support) or email 'amsupport@adobe.com' if you are a supported user. They can use the internal administration tools to delete the destinations for you.

 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu