Why Audience Manager Audience Lab mapped segments will not show up on the destination view page.

Question

I have some test segments created in the Audience Manager Audience Lab, and have mapped them to my destination.  When I look for them on the destination view page, however, I don't see them.  Is this behavior expected, or is this a bug?

Answer

Segments that are created within Audience Lab, while able to be mapped to a destination, are not listed as being mapped to that destination on the destination view page.

For example, I have created "Test Segment 1" and "Test Segment 2" and have mapped them to the destination "autofill SID - serialized".  These mappings show up in the Audience Lab segment test that I set up:

should_i_see_my_aamlab01

These segments will not, however, show up in the actual destination view:

should_i_see_my_aamlab02

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu