Instructions on how to locate the Adobe Campaign folder in the Audience Manager interface.

Question

What is the Adobe Campaign segment folder in the Audience Manager interface?

Answer

Adobe Campaign can share audiences to the Marketing Cloud core service, Profiles & Audiences. This means the Campaign audience (segment) can currently be pushed into AAM. These audiences / segments automatically appear in the AAM Adobe Campaign folder. If the load to AAM was successful, you see the count of the Recipients sent through the connector, as well as their activity over time.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu