Issue

After following the documented steps below, no renderings are available:
https://helpx.adobe.com/campaign/standard/sending/using/email-rendering.html

Environment

Adobe Campaign Standard

Cause

There are multiple back end configurations to be checked to ensure that Litmus/Inbox Rendering is properly configured.  If these configurations are not set correctly, Litmus does not function.

Resolution

Submit a ticket to Adobe Campaign Support requesting that Tech-Ops review and confirm that the following has been configured:

  • External Account to the Deliverability instance has been created.
  • The Litmus account has been created on the Deliverability instance.
  • A subscription has been assigned to the Deliverability account.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu