Monitoring subscriptions

Use the Adobe Campaign interface to track your subscribers and measure the success of your services.

You have several options for monitoring subscriptions to and unsubscriptions:

 • View the list of people currently subscribed to your service from the service dashboard. See Service dashboard.

 • consult the history of subscriptions and unsubscriptions from the Subscription history tab in the service dashboard. See Subscription history.

 • display a report detailing the evolution of subscriptions and unsubscriptions in the service Reports. See Service reports.

 • find the list of services a person has subscribed from its Profile. See History of events linked to a profile.

Service dashboard

To view the list of people subscribed to a service:

 1. Go to the list of services via the advanced menu Profiles & audiences > Services, which can be accessed from the Adobe Campaign logo.

 2. Select the service of your choice to display the corresponding dashboard.

 3. The list of people subscribed to the service can be found in the Subscriptions tab.

lp_monitoring_subscriptions_1

Subscription history

To consult the subscription and unsubscription history:

 1. Go to the list of services via the advanced menu Profiles & audiences > Services, which can be accessed from the Adobe Campaign logo.

 2. Select the service of your choice to display the corresponding dashboard.

 3. Select the Subscription history tab to display the dates on which each person subscribed and unsubscribed.

lp_monitoring_subscriptions_2

Service reports

To display a report detailing the evolution of subscriptions and unsubscriptions:

 1. Go to the list of services via the advanced menu Profiles & audiences > Services, which can be accessed from the Adobe Campaign logo.

 2. Select the service of your choice to display the corresponding dashboard.

 3. Click the Reports button in the action bar, then Subscription monitoring in the selection screen.

  lp_monitoring_subscriptions_3
 4. The Service summary report presents the number of subscriptions, the overall evolution of subscriptions, and a curve showing the progress over time.

lp_monitoring_subscriptions_4

History of events linked to a profile

To consult the list of services to which a contact has subscribed, you can consult its marketing history. For more on this, refer to the Integrated customer profile section.

lp_monitoring_subscriptions_5

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu