About channel activities

From the palette, on the left-hand side of the screen, unfold the Channels section.

These activities represent the different available communication channels. You can combine them to create a cross-channel workflow.

wkf_channels_activities

The Channels section provides the following activities:

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu