Inserting a personalization field

Adobe Campaign allows you to insert a field from the database into your page such as the profile's first name.

Opomba:

The images below show how to insert a personalization field using the Email Designer for an email.

To add a personalization field to the content:

  1. Click inside a text block, click the Personalize icon from the contextual toolbar and select Insert personalization field . For more on the Email Designer interface, see this section.

    email_perso_field_1
  2. Select the field that you would like to insert into your page content.

    email_perso_field_2
  3. Click Confirm .

The field name appears in the editor and it is highlighted.

email_perso_field_3

Once personalization is generated (when previewing and preparing the email for example), this field will be replaced by the value corresponding to the targeted profile.

Opomba:

If the email is created from a workflow, the additional data computed in the workflow is also available in the personalization fields. For more information about adding additional data from a workflow, refer to the Enriching data section.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu