About extending profiles

This use case details extending a profile and a test profile with a dedicated field. When you are sending an email, you can also approve the different values of the additional field.

  • Using custom resources

  • Extending out-of-the-box resources

  • Approving extensions by sending emails

Related topics:

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu