Key steps of adding a resource

To create a new resource or to extend an existing resource with new fields, several steps are required:

Pozor:

Creating and modifying resources are sensitive operations which must be performed by expert users only.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu