Step 1: Extend the profile resource
  1. From the advanced menu, via the Adobe Campaign logo, select Administration > Development, then Custom resources.

  2. Click the Create icon to create a new custom resource.

  3. Choose the Extend an existing resource option.

  4. Select the Profile resource.

  5. Click Create.

  6. Add the Text type Promo code field with the Brand ID in the resource fields.

  7. Add this field into the definition of a detail screen (Screen definition tab).

    schema_extension_UC2
  8. Publish the resource.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu