Opens

The Opens report identifies the deliveries that have been most viewed by recipients.

delivery_reports_opens

Four tables and charts break down the total number of recipients who opened an email based upon:

  • Browser

  • Device

  • Platform

  • Domain

The TOP 5 table and graph display the deliveries with the highest number of delivered messages.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu