Push notification report

The Push notification report provides details related to push notifications. For example, delivered and open rates.

dynamic_report_push

Each table is represented by summary numbers and charts. You can change how the details are shown in their respective visualization settings.

The first table, Push summary, displays the total number of sent, delivered, and opened push notifications.

The following two tables, Mobile app repartition and Platform repartition, contain the available data for push notifications. This data depends upon:

  • The mobile applications used to send the push notifications.

  • The recipients' mobile operating systems.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu