When you are using Adobe Captivate Prime for the first time, you need to create your account, by following the steps below:

  1. Launch Adobe Captivate Prime using the secure link you received by welcome e-mail from your Administrator.
    Login screen appears.
  2. Click Login.
User Log in
User Log in

  1. Enter Adobe ID, password and click Sign in.
    If you forgot password, click Forgot password? link and provide your email-id that you used for creating Adobe ID.
  2. Alternatively, you can use Enterprise ID by clicking Sign in with an Enterprise ID link.

Note
Once you log in for the first time, your Adobe ID is associated with your company account. For any subsequent logins, you can bookmark your account url (second url) that you received in welcome mail.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu