Administrators can manage attendance and waitlisting of courses for learners.

Waitlist management

Learners are waitlisted for any classroom course when the seats are limited, based on the order of their enrollment. Learners get enrolled into the course as soon as Administrator allocates a seat.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu