export_pdf_logo_SCREEN_RGB_88x84px

Adobe Export PDF je spletna storitev Adobe Document Cloud. Z njo lahko enostavno pretvorite datoteke PDF v dokumente Word, Excel ali RTF (oblika obogatenega besedila), ki jih je mogoče urejati.

Adobe Export PDF ne podpira urejanja datotek PDF. Za urejanje PDF-jev potrebujete Acrobat DC. Oglejte si stran z izdelki Acrobat.


Adobe Export PDF podpira optično prepoznavanje znakov (OCR), ko pretvorite datoteko PDF v Wordovo (.doc in .docx) ali Excelovo (.xlsx) datoteko ali datoteko RTF (oblika obogatenega besedila). Z optičnim prepoznavanjem znakov lahko slike z besedilom (optično prebrano besedilo) pretvorite v znake, ki jih je mogoče urediti, tako da lahko poiščete, popravite in kopirate besedilo. 

Če omogočite optično prepoznavanje znakov, Adobe Export PDF izvede optično prepoznavanje znakov v datotekah PDF, ki vsebujejo slike, vektorsko grafiko, skrito besedilo ali kombinacijo teh elementov. (Adobe Export PDF na primer izvede optično prepoznavanje znakov v datotekah PDF, ustvarjenih iz optično prebranih dokumentov.) Adobe Export PDF optično prepoznavanje znakov izvede tudi v besedilu, ki ga ni mogoče prebrati, ker je bilo besedilo nepravilno kodirano v izvorni aplikaciji.

Podprti jeziki

Adobe Export PDF podpira te jezike pri optičnem prepoznavanju znakov:

Jeziki, ki jih podpira ExportPDF

Optično prepoznavanje znakov privzeto uporablja jezik, ki ste ga izbrali v pogovornem oknu »My Information (Moji podatki)«. Mehanizem optičnega prepoznavanja znakov uporablja izbrani jezik za prepoznavanje optično prebranega besedila. Z izbiro pravilnega jezika izboljšate točnost pretvorbe, ker mehanizem optičnega prepoznavanja znakov uporablja slovarje določenega jezika za pretvorbo. Za jezike, ki niso latinski, kot je japonščina, lahko mehanizem optičnega prepoznavanja znakov prepozna in pretvori besedilo le, če izberete ustrezen jezik.

Uporaba spletnega vmesnika storitve Export PDF

Upoštevajte spodnja navodila za izvedbo optičnega prepoznavanja znakov pri pretvorbi datoteke PDF v aplikaciji Adobe ExportPDF:

 1. Prijavite se v aplikacijo Adobe ExportPDF in kliknite Select PDF files to Export (Izberite datoteke PDF za izvoz).

 2. Kliknite Choose Files from My Computer (Izberi datoteke iz mojega računalnika) in poiščite datoteko PDF. Datoteko lahko tudi povlečete v okno. Če želite izbrati datoteko v storitvi Document Cloud, kliknite Document Cloud v levem podoknu in izberite datoteko.

  OPOMBA: za izvoz lahko izberete več datotek.

  Spletni vmesnik storitve Export PDF
  Spletni vmesnik storitve Export PDF

 3. Na spustnem seznamu Convert To (Pretvori v) izberite obliko zapisa, v katero želite izvoziti datoteko PDF.

 4. Na spustnem seznamu Document Language (Jezik dokumenta) izberite ustrezen jezik dokumenta za prepoznavanje besedila.

 5. Kliknite gumb Export to <format> (Izvozi v <oblika zapisa>) za izvoz vsebine. 

 6. Ko se datoteka pretvori, se bo prikazalo potrditveno sporočilo s povezavo za odpiranje ali prenos pretvorjene datoteke.

  Potrditev

Uporaba programa Acrobat Reader DC

 1. Odprite PDF, ki ga želite pretvoriti, in kliknite Adobe Export PDF v desnem podoknu.

 2. Jezik pretvorjenega dokumenta lahko preverite tik nad gumbom Convert (Pretvori)Document Language: (Jezik dokumenta:)  <izbran jezik>. Če je izbrani jezik pravilen, nadaljujte z naslednjim korakom.

  V nasprotnem primeru spremenite izbrani jezik:

    i.) Kliknite Change (Spremeni).

  Export PDF v programu Acrobat Reader DC

    ii.) V pogovornem oknu OCR Settings (Nastavitve optičnega prepoznavanja znakov) izberite ustrezen jezik na seznamu Recognize Text In (Prepoznaj besedilo v) in kliknite OK (V redu).

 3. Kliknite Convert (Pretvori) za začetek postopka pretvorbe.

 4. Ko se datoteka pretvori, se bo prikazalo potrditveno sporočilo s povezavo za odpiranje ali shranjevanje pretvorjene datoteke.

  Potrditev

 

Uporaba programa Acrobat DC

Za zagon optičnega prepoznavanja znakov v Acrobatu si oglejte članek: Urejanje skeniranih PDF-jev

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu