Pregledovanje v storitvi Document Cloud

Ta dokument vsebuje priporočene omejitve za storitev pregleda Document Cloud (oblakov dokumenta). Preseganje teh omejitev lahko povzroči nekaj težav.

 

Komentarji | meje

Komentarjev v datoteki pregleda ni mogoče shraniti, če presegajo te omejitve:

  • Maksimalno število komentarjev = 1000
  • Maksimalna velikost (v bitih) vseh komentarjev = 1572864
  • Maksimalno število znakov v enem komentarju = 2500
  • Največje število uporabnikov, navedenih v enem komentarju = 10

Ocenjevalci ali udeleženci | meje

  • Pregled ne more imeti več kot 250 recenzentov ali udeležencev.

Prenesite datoteko s komentarji | meje

Prenos datoteke s komentarji lahko ne uspe, če je presežena naslednja omejitev:

  • Datoteka za pregled je večja od 50 MB.

 

Za informacije o roku shranjevanja glejte Document Cloud (dokumentov v oblaku) shranjevanje v oblaku.