Edit content in a template-based document in Dreamweaver, modify template properties, and use repeating region entries.

Dreamweaver templates specify regions that are locked (uneditable) and others that are editable for template-based documents.

In pages based on templates, template users can edit content in editable regions only. You can easily identify and select editable regions to edit content. Template users cannot edit content in locked regions.

Opomba:

If you try to edit a locked region in a document based on a template when highlighting is turned off, the mouse pointer changes to indicate that you can’t click in a locked region.

Template users can also modify properties and edit entries for a repeating region in template-based documents.

Modify template properties

When template authors create parameters in a template, documents based on the template automatically inherit the parameters and their initial value settings. A template user can update editable tag attributes and other template parameters (such as optional region settings).

Modify an editable tag attribute

 1. Open the template-based document.
 2. Select Edit > Template Properties.

  The Template Properties dialog box opens, showing a list of available properties. The dialog box shows optional regions and editable tag attributes.

 3. In the Name list, select the property.

  The bottom area of the dialog box updates to show the selected property’s label and its assigned value.

 4. In the field to the right of the property label, edit the value to modify the property in the document.

  Opomba:

  The field name and updateable values are defined in the template. Attributes that do not appear in the Name list are not editable in the template-based document.

 5. Select Allow Nested Templates To Control This if you want to pass the editable property along to a documents based on the nested template.

Modify optional region template parameters

 1. Open the template-based document.
 2. Select Edit > Template Properties.

  The Template Properties dialog box opens, showing a list of available properties. The dialog box shows optional regions and editable tag attributes.

 3. In the Name list, select a property.

  The dialog box updates to show the selected property’s label and its assigned value.

 4. Select Show to display the optional region in the document, or deselect Show to hide the optional region.

  Opomba:

  The field name and default setting are defined in the template,.

 5. Select Allow Nested Templates To Control This if you want to pass the editable property along to a documents based on the nested template.

Add, delete, and change the order of a repeating region entry

Use repeating region controls to add, delete, or change the order of entries in template-based documents. When you add a repeating region entry, a copy of the entire repeating region is added. To update the content in the repeating regions, the original template must include an editable region in the repeating region.

Repeating region controls

Add, delete, or change the order of a repeating region

 1. Open the template-based document.
 2. Place the insertion point in the repeating region to select it.
 3. Do one of the following:
  • Click the Plus (+) button to add a repeating region entry below the currently selected entry.

  • Click the Minus (–) button to delete the selected repeating region entry.

  • Click the Down Arrow button to move the selected entry down one position.

  • Click the Up Arrow button to move the selected entry up one position.

  Opomba:

  Alternatively, you can select Modify > Template, then select one of the repeating entry options near the bottom of the context menu. You can use this menu to insert a new repeating entry or move the selected entry’s position.

Cut, copy, and delete entries

 1. Open the template-based document.
 2. Place the insertion point in the repeating region to select it.
 3. Do one of the following:
  • To cut a repeating entry, select Edit > Repeating Entries > Cut Repeating Entries.

  • To copy a repeating entry, select Edit > Repeating Entries > Copy Repeating Entries.

  • To remove a repeating entry, select Edit > Repeating Entries > Delete Repeating Entries.

  • To paste a repeating entry, select Edit > Paste.

  Opomba:

  Pasting inserts a new entry; it does not replace an existing entry.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu