Import tabular data from Microsoft HTML documents or Excel documents into a Dreamweaver document

You can import tabular data into your document by first saving the files (such as Microsoft Excel files or database files) as delimited text files.

You can import and format tabular data and import text from Microsoft Word HTML documents.

You can also add text from Microsoft Excel documents to a Dreamweaver document by importing the contents of the Excel file into a web page.

  1. Select File > Import > Import Tabular Data, or Insert > Table Objects > Import Tabular Data.
  2. Browse for the file you want or enter its name in the text box.
  3. Select the delimiter used when the file was saved as delimited text. Your options are Tab, Comma, Semicolon, Colon, and Other.

    If you select Other, a blank field appears next to the option. Enter the character that was used as a delimiter.

  4. Use the remaining options to format or define the table into which the data will be imported and click OK.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu