DTM supports all tools. If the tool is not available in the interface, it can be added as a third-party tag. Instructions for adding a third-party tag are available in the documentation here -https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/dtm/t_third_party_tags.html

 

 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu