The Campaign field in the DTM UI for Query Param currently only accepts a single value and does not have a case sensitivity setting.

To add multiple parameters, you can set s.campaign in custom code section like this:

s.campaign=s.getQueryParam('cid,CID',':');

 

 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu