Targeting a specific segment in a rule is easy in DTM. There are many built-in segments available within the ‘Criteria’ drop down in the ‘Conditions’ section of the rule. There’s also the option of creating a custom segment, which opens a blank text box to specify the desired segment.

To see the definitions of the available criteria and segment variables, reference the documentation here: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/dtm/r_rules_conditions.html

 

 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu