Can I restrict access to DTM based on the user's IP address?

No, this is not currently a feature that is available. You will need to set up permissions on a per user basis. Here is more information on users and permissions.  

 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu