Issue

When you navigate to the Places view in Elements Organizer, map does not load. This issue occurs in Elements Organizer 11, 12, 13, and 14.

Reason

The error in the Places view is a result of Google Maps changing how map data is delivered to applications such as Photoshop Elements. This issue has been reported to Google.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu