Issue

When calling the function

(void) visitorSyncIdentifiers:(NSDictionary *)identifiers;

or

(void) visitorSyncIdentifiers:(nullable NSDictionary *)identifiers authenticationState:(ADBMobileVisitorAuthenticationState)authState;

The app crashes with error

*** Terminating app due to uncaught exception 'NSInvalidArgumentException', reason: '*** -[__NSArrayM insertObject:atIndex:]: object cannot be nil'

Environment

  • Mobile Services SDK
  • iOS

Cause

In Mobile Services SDK 4.13.4 and below, using special characters in the identifier string causes crash.

Resolution

This issue has been resolved in Mobile Services SDK 4.13.5 and above. Please update to the latest SDK version.

Additional information

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu