Dynamic banner fails to display or update in AEM Mobile iOS app. When using the latest version of the AEM Mobile preflight app, the content appears as expected.

Cause

Errors in the iOS viewer code prior to Hot Fix 2017.9.4 (September 26).

Resolution

Rebuild the app. This ensures that you have the latest AEM Mobile iOS viewer code which contains fixes for all issues.

Additional information

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu