Ogledujete si pomoč za različico :

Learn how to publish and unpublish collections to Brand Portal.

You can publish collections (including smart collections) from the Adobe Experience Manager (AEM) Assets interface to an AEM Assets Brand Portal instance for your organization. After you publish the collection, it is available in Brand Portal.

If you make subsequent modifications to the original collection in AEM Assets, the changes are not reflected in Brand Portal until you publish the collection again. This characteristic ensures that work-in-progress changes are not available in Brand Portal. Only approved changes that are published by an administrator are available in Brand Portal.

Publishing a collection to Brand Portal

 1. From the Collections console in AEM Assets, select the collection you want to publish to Brand Portal.

  chlImage_1
 2. Close the confirmation dialog.

 3. From the toolbar, click the Publish to Media Portal icon and then close the confirmation message. The collection is copied to Brand Portal for the user.

  chlImage_1
 4. Log in to Brand Portal as an administrator. The published collection is available in the Collections console.

Unpublishing collections

From the AEM Assets interface, you can unpublish collections (including smart collections) that you publish to Brand Portal. After you unpublish the original collection, its copy is no longer available to Brand Portal users because it is deleted from the Brand Portal interface.

 1. From the Collections console, select the collection you want to unpublish.

  chlImage_1
 2. Click the Remove from media portal icon from the toolbar.

  chlImage_1
 3. Click Close to close the confirmation message. The collection is removed from the Brand Portal interface.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu