Ogledujete si pomoč za različico :

You can set a message to be displayed on the Welcome page in the Workspace user interface.

If required, you can use the HTML tags supported by Adobe Flash® Player to format the appearance of the text:

 • <a> Anchor tag

 • <b> Bold tag

 • <br> Break tag

 • <font> Font tag

 • <img> Image tag

 • <i> Italic tag

 • <li> List item tag

 • <p> Paragraph tag

 • <span> Span tag

 • <textformat> Text format tag

 • <u> Underline tag

For more information about the supported tags, see the definition of the htmlText property for the TextField class in the Flex Language Reference.

Set the message of the day

 1. In administration console, click Services > Workspace > Message Of The Day.

 2. In The Message Of The Day box, provide the text to be displayed on the Welcome screen.

 3. Click Save.

Opomba:

The Flex Worksapce is deprecated for AEM forms release.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu