Ogledujete si pomoč za različico :

This article lists various keyboards and accessibility shortcuts that you can use in Correspondence Management text editor. You can use these shortcuts while you are:

Text selection and moving the cursor around

Operation Shortcut for Windows Shortcut for Mac OS

Select current word

Ctrl+Shift+Right Arrow

Command+Shift+Right Arrow

Select previous word

Ctrl+Shift+Left Arrow

Command+Shift+Left Arrow

Extend a selection to the beginning of a paragraph

Ctrl+Shift+Up Arrow

Command+Shift+Up Arrow

Extend a selection to the end of a paragraph

Ctrl+Shift+Down Arrow

Command+Shift+Down Arrow

Select all the text in the text editor

Ctrl+A

Command+A

Move the cursor to the beginning of the next word

Ctrl+Right Arrow

Option+Right Arrow [1]

Move the cursor to the beginning of the previous word

Ctrl+Left Arrow 

Option+Left Arrow

Move the cursor to the next paragraph.

Ctrl+Down Arrow

Option+Down Arrow

Move the cursor to the previous paragraph.

Ctrl+Up Arrow

Option+Up Arrow

Select text one by one character in back direction

Shift+Left Arrow

Shift+Left Arrow

Select text one by one character in forward direction

Shift+Right Arrow

Shift+Right Arrow

Select text one by one paragraph in back direction

Shift+Up Key

Shift+Up Key

Select text one by one paragraph in forward direction

Shift+down key

Shift+Down Key

Select text until starting from current position of page

Shift+Page Up

Fn+Shift+Up Arrow

Select text until ending from end position of page

Shift+Page Down

Fn+Shift+Down Arrow

Move cursor to end of page

Page Down

Fn+Down Arrow

Move cursor to starting of page

Page Up

Fn+Up Arrow

Select text from current position to the end (of the module)

Shift+Ctrl+End

Command+Shift+Down Arrow

Select text from current position to the start (of the module)

Shift+Ctrl+Home

Command+Shift+Up Arrow

Move cursor to the starting position

Ctrl+Home

Command+Up Arrow

Move cursor to the ending position

Ctrl+End

Command+Down Arrow
  1. This moves it to the end of the next word.

Text alignment

Operation

Shortcut for Windows

Shortcut for Mac OS

Make a paragraph center aligned

Ctrl+E

Ctrl+Command+E

Make a paragraph left aligned

Ctrl+L

Ctrl+Command+L

Make a paragraph right aligned

Ctrl+R

Ctrl+Command+R

Make a paragraph justified

Ctrl+J

Ctrl+Command+J

Undo and redo actions

Operation Shortcut for Windows Shortcut for Mac OS

Undo 

Ctrl+Z

Command+Z / Ctrl+Command+Z

Redo 

Ctrl+Y

Command+Y

Changing font size

Operation

 Shortcut for Windows

Shortcut for Mac OS

Increase the font size 

Ctrl+Shift+>

Ctrl+Shift+>

Decrease the font size 

Ctrl+Shift+<

Ctrl+Shift+<

Deleting a word

Operation Shortcut for Windows Shortcut for Mac OS

Delete word to left of cursor

Ctrl+Backspace

Option+Delete

Delete word to right of cursor

Ctrl+Delete

Ctrl+Delete

Copy and paste

Operation Shortcut for Windows Shortcut for Mac OS

Paste text 

Ctrl+V / Shift + Insert

Command+V

Cut the selected text

Ctrl+X

Command+X

Copy the selected text

Ctrl+C

Command+C

Formatting

Operation Shortcut for Windows Shortcut for Mac OS

Make letters bold

Ctrl+Alt+B / Ctrl+B

Command+B

Make letters italic

Ctrl+Alt+I  / Ctrl+I 

Command+I

Make letters underline

Ctrl+Alt+U / Ctrl+U

Command+U

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu