Ogledujete si pomoč za različico :

The placeholder text represents a word or short phrase. It is intended to aid the user with data entry when the control has no value. A placeholder text could be a sample value or a brief description of the expected format. The placeholder text is shown before the user enters a value, it is removed when the user enters or selects a value.  

Opomba:

The placeholder text, if specified, must have a value that contains no new line characters.  

Date component with and without placeholder text
A. Date component with placeholder text B. Date component without placeholder text 

AEM Forms support placeholder text for Password box, Date picker, Numeric box, and text box fields.
Placeholder texts are not supported for the native HTML5 date widget. To specify a Placeholder text:

  1. Right-click a component which supports Placeholder Text and click Edit. The Edit component dialog box appears.

  2. Open the Title and text tab.  

  3. Specify a word or a short phrase in the Placeholder text box. Click OK.

Opomba:

Placeholder text is not supported on Microsoft Internet Explorer 9.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu