Ogledujete si pomoč za različico :

You can customize the HTML code and CSS file to provide a distinct organization-specific look and feel to AEM Forms app. For example, you can change the background color and height of tasks or Startpoints. The following example provides instructions to change:

 • display instructions in place of the description
 • number of display routes
 • background gradient color

Steps

 1. Open your project.

  • For iOS, open Capture.xcodeproj in Xcode
  • For Android, open the Android project in Eclipse. 
  • For Windows, open MWSWindows.sln in Visual Studio. 
 2. Navigate to the templates folder.

  • In Xcode, navigate to the Capture > www > wsmobile > js > runtime > templatesfolder.
  • In Eclipse, navigate to the assets > www > wsmobile > js > runtime > templatesfolder.
  • In Visual Studio, navigate to the MWSWindows > www > wsmobile > js > runtime > templates folder.
 3. Open the template.html file for editing.

 4. Locate the following string:

  <%if ( (task.description !== "") && (task.description !== null) && (typeof task.description !== null) && (typeof task.description !== 'undefined') ) {%>
         	<div class="description_details">
          	<%= task.description %>
         	</div>
         <%} else 

  Replace it with <%.

 5. Locate the following code in the template.html file:

  <ul id="task_menu_list">
                  <li class="approve" title="<%= task.availableCommands.directCommands[0]%>" data-routename="<%= task.availableCommands.directCommands[0]%>">
                    <%= task.availableCommands.directCommands[0]%>
                  </li>
                  <li class="reject last" title="<%= task.availableCommands.directCommands[1]%>" data-routename="<%= task.availableCommands.directCommands[1]%>">
                    <%= task.availableCommands.directCommands[1]%>
                  </li>
 6. Comment the following line and save the file. 

  task.availableCommands.directCommands[1]%>">
  <%= task.availableCommands.directCommands[1]%>
  </li>
 7. Navigate to the css folder.

  • In Xcode, navigate to Capture > www > wsmobile > css.
  • In Eclipse, navigate to assets > www > wsmobile > css.
  • In Visual Studio, navigate to MWSWindows > www > wsmobile > css.
 8. Open the _style.css file for editing.
 9. For Background image, change #323232 to #fff.

 10. Save the changes and close _style.css file.

 11. Open the AEM Forms app.

  The AEM Forms app now displays instructions instead of description. 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu