Ogledujete si pomoč za različico :

The system information service provides a set of REST APIs to retrieve information. The following table provides detailed information about the APIs:

Name

URL

Descrption

SystemInfo.properties

http://[server]:[port]/rest/services/SystemInfo.properties

This API is a wrapper for system.getProperties Java API. It retrieves configuration of the current working environment.

SystemInfo.envVar

http://[server]:[port]/rest/services/ SystemInfo.envVar

Retrieves all the environment variables of the host operating system.

SystemInfo.logs

http://[server]:[port]/rest/services/ SystemInfo.logs

Downloads a zip file that contains application server logs.

SystemInfo.config

http://[server]:[port]/rest/services/ SystemInfo.config

Retrieves all the content of the config.xml file.

SystemInfo.services

http://[server]:[port]/rest/services/ SystemInfo.services

Retrieves status and configuration parameters of AEM forms services.

SystemInfo.vitalDetails

http://[server]:[port]/rest/services/ SystemInfo.vitalDetails

Retrieves server uptime, JVM arguments, system memory, heap size, operating system name, number of active threads, and thread count.

SystemInfo.coreSettings

http://[server]:[port]/rest/services/ SystemInfo.coreSettings

Retrieves values of following properties:

 • AdobeTempDir

 • AdobeServerFontDir

 • CustomerFontDir

 • GlobalDocumentStorageRootDir

 • DefaultDocumentMaxInlineSize

 • DefaultDocumentDisposalTimeout

 • EnableDocumentDBStorage

 • GlobalDocumentStorageUseNetworkShare

 • EnableFIPS

 • EnableWSDL

 • DataServicesConfigFile

 • EnableRDS

SystemInfo.database

http://[server]:[port]/rest/services/ SystemInfo.database

Retrieves detailed information about the database.

SystemInfo.licenseInfo

http://[server]:[port]/rest/services/ SystemInfo.licenseInfo

Retrieves version and license information of installed AEM forms components.

SystemInfNo.serverConfig

http://[server]:[port]/rest/services/ SystemInfo.serverConfig

Downloads configuration files of the host application server.

SystemInfo.threads?delay=[n]&iterations=[n]

http://[server]:[port]/rest/services/ SystemInfo.threads?delay=[n]&iterations=[n]

Retrieves count and stack trace of active threads. It accepts following parameters:

 • iterations= [n]: Specifies the count of iterations. Replace n with a number.

 • Delay= [n]: Specifies the number of milliseconds to wait before starting the next iteration.

SystemInfo.info

http://[server]:[port]/rest/services/ SystemInfo.info

This API is a wrapper for all of the system information service APIs. Internally, it runs all system information APIs and downloads information in zip format.

note: The SystemInfo.info does not provide count and stack trace of active threads.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu