Ogledujete si pomoč za različico :

Nodes in the repository are subject to naming conventions of the Java Content Repository. However, Adobe Experience Manager imposes further conventions for the name of asset nodes.

TOUCH-OPTIMIZED UI

The touch-optimized UI:

  • Validates the name according to the restrictions:
    • an asset title is provided for conversion into the node name
    • an explicit node name is provided

AEM Assets does not let you specify "subassets" as the name of an asset folder. It is a keyword reserved for naming all CRXDe nodes that include subassets for compound assets.  

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu