Ogledujete si pomoč za različico :

Learn how to use the Watermarking feature to add a digital watermark to assets.

The Watermarking feature in Adobe Experience Manager (AEM) Assets lets you add a digital watermark to assets, which helps users verify the authenticity and copyright ownership of the assets.

To be able to apply watermark on assets, add the Watermark step in the Dam Update Asset workflow.

  1. Tap/click the AEM logo, and go to Tools > Workflow > Models.

  2. From the Workflow Models page, open the Dam Update Asset workflow.

  3. From the side panel, drag the Add Watermark to the Dam Update Asset workflow.

  4. Open the Add Watermark step to display its properties.

  5. In the Arguments tab, specify valid values in the various fields, including text, font type, size, color, position, orientation, and so on. To confirm the changes, tap/click the Done icon.

  6. Save the Dam Update Asset workflow with the Watermark step.

  7. From the Assets user interface, upload a sample asset. The watermark appears with the font size, color and so on, at the position you configured in step 5.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu