Ogledujete si pomoč za različico :

A Content Manager for AEM Screens is a creative professional who works closely with marketing and knows the campaign, audience, and the desired focus. The content manager is responsible for creating and orchestrating end-user experience by developing different channels and assigning sequences into a timed channel experience.

Content Manager for Screens design locations and schedules, maintain channel integrtity, perform analytics and reporting, and maintain video profiles.

An AEM Screens content manager is responsible for the following tasks:

  • Design Locations
  • Design Schedules
  • Maintain Channel Integrity
  • Video Profiles

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu