AEM Assets Brand Portal 6.4.2 onwards allows organizations to configure the following on Brand Portal of their organization:

 • Asset deletion by administrators
 • Public collection creation by non-admin users
 • Public smart collection creation by non-admin users
 • Download acceleration

These configurations have been provided as General Settings configurations on the administrative panel.

General-Configs

A Configuration to allow administrators to delete assets from Brand Portal. (Default is enabled)

B Configuration to allow the non-admin users to create public collections. (Default is enabled)

C Configuration to allow the non-admin users to create public smart collections. (Default is enabled)

D Configuration to allow download acceleration of assets downloaded from the portal and from the shared links. (Default is disabled)

Allow asset deletion by administrators

To allow administrators the ability to delete assets from Brand Portal, follow these steps:

 1. Select the AEM logo to access administrative tools, from the toolbar at the top.

 2. From the administrative tools panel, select General to open the General Settings page.

 3. Enable the Allow users to delete configuration.

 4. Save the changes.

 5. Logout to let the changes take effect.

Allow public collections creation by non-admins

To allow non-administrators to create public collections on Brand Portal, follow these steps:

 1. Select the AEM logo to access administrative tools, from the toolbar at the top.

 2. From the administrative tools panel, select General to open the General Settings page.

 3. Enable the Allow public collections creation configuration.

 4. Save the changes.

 5. Logout to let the changes take effect.

Allow public smart collection creation by non-admins

To allow non-administrators to create public smart collections on Brand Portal, follow these steps:

 1. Select the AEM logo to access administrative tools, from the toolbar at the top.

 2. From the administrative tools panel, select General to open the General Settings page.

 3. Enable the Allow public smart collections creation configuration.

 4. Save the changes.

 5. Logout to let the changes take effect.

Allow download acceleration

To allow accelerated downloads of assets from Brand Portal and shared links, administrators need to follow these steps:

 1. Select the AEM logo to access administrative tools, from the toolbar at the top.

 2. From the administrative tools panel, select General to open the General Settings page.

 3. Enable the Allow Download Acceleration configuration.

 4. Save the changes.

 5. Logout to let the changes take effect.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu