Issue

When uploading some images to AEM with Dynamic Media generating the renditions, some renditions have coloration issues. The renditions appear to have higher color saturation than the original.

Environment

AEM Assets 6.1, 6.2, 6.3

Resolution

Apply the latest cumulative fix pack for the version of AEM you are running, then follow the instructions in the documentation:

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu