Issue

You are running AEM on an Amazon EC2 host and the actual server becomes unreachable.

Resolution

Kindly refer to Recover Your Instance, the EC2 instance can be set up to auto recover in such situations where the failure is due to the EC2 host.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu