Issue

You see an error "Repository error during node import: Access denied." during replication in the error.log (or replication.log file if you have one configured).  For example:

capture

Cause

The "Transport User" used by the replication agent is:

  • missing
  • has insufficient access
  • or the password entered in replication agent transport configuration doesn't match the user's password on the publish instance

Resolution

To fix this issue:

  1. Make sure the user configured in the replication agent Transport tab on the author instance exists on the publish instance. If the user doesn't exist, then log in to the publish instance and create the user.
  2. Validate that the password entered for the user correctly matches what is configured on the publish instance.
  3. Check the permissions of the user on the publish instance and make sure that the user has write permission for the paths that are being replicated.  Use http://host:port/useradmin UI to add necessary permissions.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu